Busch Sten, Rengöring till high-grade Corundum (Weiss

Produktinformation

Busch Sten, vit. Rengöringssten till high-grade Corundum-borr (Weiss).

Storlek, 100 x 25 x 14 mm.

;