Desinfektion Instrument Gigasept AF 2 L

Produktinformation

För desinfektion och rengöring av instrument inom sjuk- och tandvård. Utmärkt till användning i ultraljudsbad. Aldehydfritt desinfektions- och rengöringsmedel med stark rengörings- och bred desinfektionseffekt. Dokumenterat effektiv mot bakterier, svamp och virus inkl. HBV och HIV. God materialfördragsamhet. Spädes ut med vatten.

Storlek, 2 liter.

;