Gersoren Instrumenttvätt 1000 ml

Produktinformation

Flytande rengöringsmedel för instrument. NaOH-baserad, koncentrat.

Spädes 100ml/5liter vattenlösning. Inverkningstid 1 timme. Basisk, ger finare ytor på instrumenten.

 

Storlek, 1 liter.

;