Spange Classic aktivator

Produktinformation

Spange Classic Aktivator, för användning på ömse sidor av nageln före applicering av Spangeplatta, vilket gör att limmet härdar snabbare.

;